Myndig

Engagera dig i det du gör, våga göra din grej – och satsa på det du tycker är viktigt och rätt. Det är du som är med och formar det samhälle och det liv som du vill ha, och du har makten att påverka mycket mer av din framtid än du kanske tror. Världen behöver modiga människor och uppfinningsrika företag som bidrar till en bättre framtid.

70%

0%

av dagens unga ser ljust eller ganska ljust på sin framtid enligt Ungdomsbarometern 2024

Du bidrar till samhället

Engagera dig

Det är helt naturligt att vara orolig inför framtiden, att tvivla på vem man vill vara och vad man vill jobba med. Det är därför viktigt att våga pröva sig fram och testa - för med tiden och med de erfarenheter man samlar på sig längs vägen lär man sig vad man tycker om, är duktig på och brinner för.

Det allra viktigaste är att du väljer att göra det som känns bäst för dig just nu.

Hur mycket skatt betalar du?

Varje månad får du som jobbar en lön från din arbetsgivare. Men har du någon gång tittat på ditt lönebesked och tagit reda på vad din lön egentligen ligger på?

Den lön som du får till ditt bankkonto är det som blir över efter att du och din arbetsgivare betalat alla skatter och avgifter som finns på arbete. Utöver det betalar du också skatt lokalt, som går till den kommun och region som du bor i. Därför kan skatten skilja sig åt beroende på var du bor.

Utöver skatterna på inkomster, finns en uppsjö av skatter på varor, tjänster och sparande. Till exempel moms, som är en skatt som läggs på priset på alla produkter eller tjänster vi köper, till exempel när vi äter på restaurang. Sedan finns det skatter på kapital och investeringssparkonton, vilket innebär att du också betalar skatt på pengar du sparar.

Både privatpersoner och företag betalar skatt i Sverige, skatterna finansierar vår offentliga sektor och välfärden.

Vill du ta reda på hur mycket skatt du betalar – eller hur mycket skatt du kommer betala i framtiden inom det yrke du vill ha? Gå in och titta på Ekonomifakta!

SCB (Statistiska Centralbyrån) kan du se vad medellönen är för olika yrkesgrupper – och ta reda på vad lönen för det yrke just du vill ha ligger på i genomsnitt.

Samhällets ekonomi – hur fungerar den?

Sveriges ekonomi påverkas av många olika saker, men man kan säga att det börjar med tre olika sektorer:

  • Den privata sektorn består av företagen och näringslivet. För att människor ska få sina behov tillgodosedda måste det finnas företag som skapar och producerar varor och tjänster. De som startar företag kallas för entreprenörer och de satsar sina egna pengar på en idé.

  • Den offentliga sektorn består av staten, kommunerna och regionerna. Tillsammans ansvarar de för försvaret, polisen, rättsväsendet, samt skola, vård och omsorg. Det är politikerna som bestämmer vad pengarna i den offentliga sektorn ska användas till.

  • Hushållen – alltså du och jag. Det är vi som är medborgarna. Våra behov möts av den privata och den offentliga sektorn. Det är vi som finansierar båda genom att köpa varor och tjänster, och betala skatter.

Allt hänger ihop

Sverige blir rikare och får ett ökat välstånd när vi har tillväxt. På så sätt hänger allt ihop – vi skaffar jobb eller startar ett företag och på så sätt kan vi få en lön. På lönen betalar vi skatt. Vi köper också alla grejer vi behöver och finansierar staten, regionerna och kommunerna. Företagen betalar också skatt och bidrar till välfärden.

Tillväxt i ekonomin uppstår när företagen gör vinst. Då kan företagen anställa fler, eller investera i sitt företag eller på nya idéer. När företagen växer växer ekonomin. Det leder till att hushållen får bättre varor och tjänster, men också till en bättre välfärd från den offentliga sektorn.

Men vi är inte ensamma i världen

Sveriges ekonomi påverkas även av det som händer i världen. Vi köper och säljer varor och tjänster från andra länder. I stället för att vi tillverkar allt själva så kan vi köpa det i stället vilket gör vårt utbud både större och billigare. Samtidigt säljer vi i vår tur prylar och tjänster som vi är duktiga på att producera. En win-win!

Sveriges ekonomi är sammanflätad med den globala ekonomin, på så sätt får vi tillgång till sådant vi inte hade förr eller sådant som inte går att tillverka här. Det är tack vare handeln med andra länder som Sverige på tvåhundra år gått från ett mycket fattigt land till ett av världens rikaste.

Samhällets ekonomi

För att se denna film behöver du godkänna marknadsförings-cookies

Vadå vinst?

Det är härligt att få pengar över varje månad, eller hur? Att pengarna ska räcka är viktigt för alla. Det är också viktigt för företagen. Även de behöver planera så att de inte går back i slutet av månaden.

Du kanske sparar för framtiden eller för stora köp – på samma sätt som en företagare gör. De pengar som företagen har kvar efter att allt annat är betalt kallas för vinst.

Intäkter är de pengar som företaget får när kunder betalar för de varor och tjänster som företaget säljer. Sedan har företaget en hel del kostnader som måste betalas varje månad: löner till anställda, skatter, lokalhyra, avgifter till leverantörer och material som används i produktionen – och mycket mer. När alla kostnader är betalda behöver det uppstå en vinst på några procent för att företaget ska kunna gå runt och klara sig på marknaden.

Det här överskottet, vinsten, kan användas till en hel del olika saker, precis som du kan använda de pengar som blir över när du fått lön och betalat alla räkningar, hyran och mat- och hushållsinköp.

Både företaget och du själv kan göra klokt i att lägga undan en del pengar i en buffert för oförutsedda kostnader, så att man har en trygghet i att kunna betala om någon plötslig utgift skulle dyka upp. Som företag kan man också välja att investera och få det att växa till ett större företag, genom att till exempel anställa fler medarbetare eller satsa på att utveckla och förbättra sina produkter och tjänster.