Jobba

Vad är egentligen ett jobb? Hur kommer det sig att vissa saker kallas ”jobb” och andra ”fritid”? Och vad är det egentligen för skillnad? Jobb kan se väldigt olika ut. Det finns massor av olika sätt att jobba, som fungerar på andra sätt än att ”vara anställd”.

87%

0%

Av alla unga håller med om att det behövs företag för att nya idéer ska kunna bli verklighet enligt Ungdomsbarometern 2024

Att jobba

Vad är ett jobb?

En stor del av sitt liv kommer man att ägna åt att jobba. Försök därför att hitta ett jobb som du tycker är viktigt och som engagerar dig.

Att jobba är viktigt av många skäl - för att alla behöver en lön som man kan försörja sig och leva på, för att få all den trygghet och de förmåner som man får som anställd, att få ett socialt nätverk av kollegor och en meningsfull vardag.

Alla jobb du kommer ha blir erfarenheter som du kan lägga till ditt CV, och som leder till att du kan få bättre jobb och bättre lön med tiden. På så sätt kan du utvecklas och befordras till högre tjänster och till roller med mer ansvar. Dessutom så får du en lönerevision varje år, lönen ökar med tiden.

Det viktigaste är att du jobbar med något, nästan oavsett vad det är. Det är bara så du kan samla på dig erfarenheter. Du kan se dina första jobb som en lärotid där du kan passa på att pröva saker. Bara så lär du känna dig själv och vad du är bra på och vad du tycker om att jobba med. Även om du får ett jobb du inte tycker om kan det vara lärorikt, då vet du vad du inte ska göra i framtiden!

Det finns oändliga alternativ av olika jobb och yrken, men också olika sätt att arbeta på. Vissa gillar fysiskt arbete, eller att få arbeta utomhus. Andra vill gärna sitta framför datorn på kontor, eller jobba i mer offentliga miljöer som restauranger och butiker. Vissa vill helst jobba hemifrån. Du kan ha en tillsvidareanställning, jobba extra på deltid, vara anställd via ett bemanningsföretag eller frilansarbeta. Frilansarbete innebär att man jobbar genom olika uppdrag för flera olika arbetsgivare, utan att ha fast anställning. Du kan till och med starta ett eget företag och bli din egen chef.

En viktig del i att få ett jobb, är att också börja söka jobb. Här kan du få tips och råd om hur du kan skriva ett riktigt bra CV – som kan få fler arbetsgivare att vilja anställa dig!

Skaffa ett jobb

Man brukar säga att de som jobbar är “inne på arbetsmarknaden”, medan de som är arbetslösa “står utanför arbetsmarknaden”. Att börja jobba är därför också ett steg in på arbetsmarknaden.

Det viktigaste man kan göra för att få ett jobb, är att söka jobb. Och det finns många olika sätt man kan söka jobb på.

Man kan till exempel höra av sig direkt till en arbetsgivare man är intresserad av att jobba för och fråga om de har behov av personal och bifoga ett CV och personligt brev, och därmed göra en så kallad “spontanansökan”. Man kan också söka via exempelvis Arbetsförmedlingen för att se vilka lediga jobb som finns utlysta just nu. Ett annat alternativ är att höra dig för i din bekantskapskrets för att se om någon råkar veta om något ledigt jobb som du kan söka.

Det är bara bra att vara öppen med att du söker jobb inför människor du möter. Ju fler som vet om att du söker jobb, desto fler kan tipsa om dig när de hör talas om lediga jobb och det gör chanserna större för att du faktiskt får ett jobb. Du kanske till och med kan skriva ett inlägg om att du är intresserad av nytt jobb på dina sociala medier?

Inget jobb kommer att komma till dig automatiskt. I genomsnitt behöver de flesta söka många jobb innan de får ett, så det är helt normalt och väldigt vanligt att man får en hel del nej innan man får ett ja. Så sök, sök, sök - och håll energin uppe!

Så söker du ditt första jobb

För att se denna film behöver du godkänna marknadsförings-cookies

Rättigheter och skyldigheter på jobbet

När du har ett påskrivet anställningsavtal i din hand, då har du ett jobb. Stort grattis och lycka till!

Ett anställningsavtal innebär både rättigheter och skyldigheter för dig som anställd - men också för din arbetsgivare. Därför är det viktigt att läsa sitt anställningskontrakt noggrant och att känna till vad som står i det, för det är de premisser som du och din arbetsgivare har kommit överens om ska följas. Om du tycker att det är svårt att förstå vad det som står i anställningsavtalet innebär - tveka inte att söka upp informationen eller fråga någon om det.

Här kommer några viktiga grundregler för anställningsavtalet. Tänk på att det kan finnas avvikande regler som gäller enligt kollektivavtalet. Kollektivavtal är en överenskommelse mellan en facklig organisation och din arbetsgivare, det är generella villkor som gäller för alla anställda.

Lön och ersättning

  • Av ditt anställningsavtal ska det framgå hur mycket du har i lön, när du börjar och när lönen betalas ut.

  • Arbetsgivaren ska stå för inköp av arbetsmaterial och redskap du behöver för ditt arbete. Du har också rätt till ersättning för utlägg som du har haft i jobbet, till exempel kostnader för resor i arbetet. De dagliga resorna till och från arbetet betalar du själv.

Semester och semesterlön

  • Som anställd har du normalt rätt till 25 semesterdagar per år. Men fyra veckor av ledigheten bör tas ut under sommaren.

  • Under semestern har du rätt till semesterlön. Men semesterlönen måste vanligen först tjänas in, så därför har du oftast inte rätt till semesterlön under det första året du arbetar.

  • Som timanställd betalas semestertillägg ut direkt via lönen.

När du får ditt första jobb

För att se denna film behöver du godkänna marknadsförings-cookies

Ordlista

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivare. Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen.

LAS

Lagen om anställningsskydd. Lagen anger regler för anställningsformer och turordningsregler vid uppsägningar.

Facklig organisation

En organisation som har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen i arbetslivet.

A-kassa

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som är frivillig att teckna av alla som arbetar. Som medlem i en a-kassa får du ersättning varje dag du är arbetslös, en så kallad dagpenning.

Sjuklön

Sjuklön är den lön som du får från din arbetsgivare när du blir sjuk. Du kan få sjuklön i högst 14 dagar.

Tillsvidareanställning

Fast anställning. Anställningen löper på utan något bestämt slutdatum.

Tidsbegränsad anställning

Kallas även tillfälliga anställningar eller visstidsanställningar och är en anställning som upphör ett visst datum och gäller för en viss period. Det finns tre typer av tidsbegränsade anställningar: allmän visstid, vikariat och säsongsanställning.

CV

En meritförteckning över dina tidigare jobb och utbildning, som är till för att presentera din bakgrund, dina färdigheter och erfarenheter när du söker jobb. CV är en förkortning av det latinska ordet “curriculum vitae”, som betyder “livets lopp”.

Bruttolön

Lönen före skatt.

Nettolön

Lönen efter skatt.

Kompetensutveckling

När anställdas kunskaper ökar genom nya erfarenheter, utbildning och vidareutbildning i arbetet.

Lönerevision

En översyn av lönen, där lönen höjs eller lämnas på samma nivå som tidigare. Det står i ditt anställningsavtal hur ofta du ska ha en lönerevision på din arbetsplats.

Friskvårdsbidrag

Många företag har friskvårdsbidrag som en personalförmån. Det innebär att man som anställd får ett visst belopp att använda till träning och friskvårdsaktiviteter som ska bidra till ens hälsa.

OB-tillägg

En extra löneersättning kan finnas för anställda som arbetar på obekväm arbetstid (även kallat förskjuten arbetstid), exempelvis kvällar, nätter och helger. Obekväm arbetstid är dock inte samma sak som övertid. OB-tillägg är vanligast när man jobbar inom handeln.

Din karriär

För att se denna film behöver du godkänna marknadsförings-cookies

Jag sommarjobbade på en fotbollsskola med att vara ledare för yngre barn. Det fick jag efter att jag frågat min fotbollstränare om jobb. – DANIEL, 17

Starta eget, så gör du!

Skulle du vilja starta ett eget företag?

Att starta och driva ett eget företag kan vara ett sätt att förverkliga en idé man tror på eller att få driva något på egen hand. Det innebär också att man kan få bli sin egen chef, vilket kan vara en frihetskänsla.

Men man har samtidigt också allt ansvar, och tar ofta en personlig och ekonomisk risk. Många entreprenörer och företagare vittnar om att det är väldigt mycket jobb, men att det är värt det för att de får göra något de tycker är viktigt och känner sig engagerade i.

Om du vill starta och driva ett eget företag är det mycket att tänka på - men det finns också mycket stöd och många råd att få. Fundera på vad du skulle vilja starta ett eget företag inom, vilka som blir dina kunder, hur du ska marknadsföra företaget och ta reda på vilka ansökningar du behöver göra och vilka tillstånd som behövs för att du ska kunna bedriva din verksamhet.

Är du nyfiken på att starta ett eget företag så finns det flera bra hemsidor som samlar mycket av informationen du behöver känna till: